Ο χειμώνας ήρθε και μαζί θα έρθουνε παρόμοια video με αυτά που είδαμε πέρυσι. Η TomTom μόνταρε πολλά τέτοιες στιγμές σε ένα μόνο video για να μας θυμίσει ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κατά την διάρκεια των εορτών.

[Πηγή: YouTube]