Και επίσημα πλέον το μέτρο της απόσυρσης παρατάθηκε για ένα ακόμη χρόνo, αφού με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στην αρχή του έτους. Έτσι το μέτρο της απόσυρσης θα ισχύει έως τις 20η Δεκεμβρίου του 2012. Δεν υπάρχουν κάποιες διαφορές στους όρους και στις προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι τις 20/12/2011.