Όταν μερικά παιδιά στην Ελλάδα διαγωνίζονται για το ποιο μαγειρεύει καλύτερα, στην Ιαπωνία προτιμούν να μαθαίνουν στα 8-χρονα πως να driftάρουν.

[Πηγή: Vimeo | Thanks for the tip, Μπάμπη]