Κάτι τους πειράζει εκεί στην Αμερική. Ο αέρας θα είναι σίγουρα, δεν εξηγείται αλλιώς. Ένας τύπος ετοίμασε ένα “video clip” όπου κρέμεται έξω από ένα κινούμενο Audi A3. O τύπος ονομάζεται Nathan J Barnatt και είναι γνωστός κωμικός και χορευτής στο YouTube.

[Πηγή: YouTube]