Ένας Άραβας φαίνεται ότι θέλησε να κάνει hagwalah ανάμεσα στον κόσμο, και περίπου 100 Άραβες προσπαθούν να τον κυνηγήσουν ώστε να σταματήσει. Ο οδηγός όμως δεν φαίνεται να έχει όρεξη να σταματήσει να παίζει με το αυτοκίνητου του και αν στο μέλλον θα χάσει και αυτός το κεφάλι του, θα είναι καθαρά ο ίδιος υπαίτιος της πράξης αυτής.

[Πηγή: YouTube]