364139

Ένας Άραβας έχει πρόσφατα αγοράσει ένα μικρό λιοντάρι και σκέφτηκε πως είναι σκόπιμο να το βάλει πάνω στην κόκκινη Porsche Carrera GT του. Να δω τι θα το κάνει το λιοντάρι, όταν σε λίγο καιρό δεν χρειάζεται μόνο γάλα για να τραφεί…