601976

Αυτή, είναι η BMW 1600 Neue Klasse. Το αυτοκίνητο που λανσαρίστηκε την δεκαετία του ’60 με το βαρύ φορτίο του να βγάλει την εταιρία από την δύσκολη θέση στην οποία είχε περιέλθει τα προηγούμενα χρόνια. Ένα αυτοκίνητο που τη σήμερον ημέρα, ζει στη σκιά της BMW 2002. Αυτό όμως, είναι το αυτοκίνητο του Jim Huff. Ένα αυτοκίνητο που όπως λέει ο ίδιος πολλοί μπερδεύουν για 2002. Όπως πολλά από τα οχήματα που μας παρουσιάζει το Petrolicious, έτσι και αυτή η 1600 Neue Klasse δεν είναι απολύτως stock, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχει αλλάξει δραματικά. Μερικές στοχευμένες αλλαγές, που δεν αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της BMW και την φέρνουν στα μέτρα του ιδιοκτήτη της. Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία της BMW 1600 Neue Klasse του Jim Huff.