Η ελληνική αντιπροσωπεία της Nissan μετέτρεψε ένα Navara King Cab σε πυροσβεστικό όχημα, τηρώντας στο ακέραιο τις προδιαγραφές που προβλέπονται για πυροσβεστικά οχήματα τέτοιου τύπου, προκειμένου να διασφαλίσει την θωράκιση των εγκαταστάσεών της στο απρόβλεπτο γεγονός της πυρκαγιάς.

Το πυροσβεστικό Navara διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό πυρόσβεσης με μεγάλες επιχειρησιακές δυνατότητες κατάσβεσης φωτιάς, καθώς μπορεί να αντλήσει νερό και από άλλα σημεία, εκτός της δεξαμενής που φέρει στην καρότσα του. Το συγκεκριμένο όχημα, δύναται να συνδράμει και στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί.

Το Navara πρόσφατα απέκτησε το βραβείο του Διεθνούς Pick Up για το 2016, συνοδευόμενο από εγγύηση πέντε ετών ή 160 χιλιάδων χιλιόμετρων.