Δεν έχει περάσει καν ένας μήνας από την στιγμή που η Faraday Future πρακτικά συστήθηκε στον κόσμο, με την παρουσίαση στην CES του FF 91, και άρχισαν ήδη τα προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα η νέα start-up ηλεκτρικών αυτοκίνητων μηνύθηκε από το The Mill Group, με την τελευταία να αξιώνει τα 1.822.750 δολάρια που της χρωστάει η πρώτη.

Η εταιρία οπτικών εφέ σύναψε συμβόλαιο με την Faraday Future για να παράγει μια τρισδιάστατη παρουσίαση του αυτοκινήτου, ώστε να το δείξει στους υποψήφιους πελάτες στην CES. Η αγωγή ισχυρίζεται ότι για την γραφική αυτή απεικόνιση είχε συμφωνηθεί το ποσό να δοθεί σε τρία διαφορετικά ποσά, ένας στις 12 Σεπτεμβρίου, ένα στις 3 Οκτωβρίου και ένα στις 10 Οκτωβρίου, του 2016. Ωστόσο, ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι Faraday έχει πληρώσει μόλις τα 20.000 δολάρια από το συνολικό ποσό.

Παράλληλα η ενάγουσα ζητά και τόκο 10% επί του ποσού του οφειλόμενου ποσού, από 10 Οκτωβρίου 2016, καθώς και όλες τις δαπάνες που συνδέονται με την αγωγή. Η Faraday Future απάντησε στο The Mill Group με μήνυση.