Λίγες ημέρες μετά την απόλυση του Carlos Ghosn από την προεδρία της Nissan, εξαιτίας των οικονομικών του παραπτωμάτων, η ιαπωνική εταιρία φαίνεται να θέλει να έχει μεγαλύτερη -αν όχι την ίδια- δύναμη με την Renault, μέσα στην συμμαχία τους.

Για να σε βάλω στο κλίμα, η Nissan -αν και είναι πολύ μεγαλύτερη εταιρία σε κεφαλαιοποίηση, σε πωλήσεις και σε συνολική αξία σε σχέση με την Renault– δεν έχει κανένα δικαίωμα ψήφου στο διοικητικό συμβούλιο της γαλλικής εταιρίας, ενώ κατέχει και πολύ λιγότερες μετοχές της. Πιο συγκεκριμένα, η Renault κατέχει το 43,4% των μετοχών της Nissan και σημαντικό διαχειριστικό ρόλο σε αυτή, καθώς μπορεί να κάνει εκτελεστικές αλλαγές στην Nissan με το δικαίωμα ψήφου της στο Δ.Σ. Από την άλλη, η Nissan κατέχει μόλις το 15% του χαρτοφυλακίου της Renault, και δεν μπορεί να ελέγξει σε ίδιο βαθμό την διαχείριση της Renault, αφού δεν έχει κανένα δικαίωμα ψήφου. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που το διοικητικό συμβούλιο της Nissan αντιτίθετο στη συγχώνευση της εταιρίας με την Renault.

Το παραπάνω καθεστώς ισχύει από την στιγμή που σχηματίστηκε η συμμαχία Renault-Nissan το 1999. Με την απομάκρυνση του Ghosn, η Nissan θέλει να αποκτήσει δικαίωμα ψήφου στο ΔΣ της γαλλικής εταιρίας, κάτι που θα αλλάξει την κατάσταση μεταξύ των δύο πλευρών φέρνοντας μια ισορροπία. Με βάση το ιαπωνικό εταιρικό δίκαιο, η Renault θα μπορούσε να χάσει τα δικαιώματα ψήφου της αν η Nissan αυξήσει το μερίδιό των μετοχών της στους Γάλλους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25%, ενώ σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο, εάν το μερίδιο της Renault στη Nissan μειωθεί κάτω από το 40%, αυτό θα έδινε δικαίωμα ψήφου στους Ιάπωνες.