Στο εντελώς υποθετικό σενάριο που η Lamborghini θα ήθελε να βγάλει την Urus σε pickup έκδοση που θα τοποθετούνταν απέναντι από το Ford F-150 Raptor, τότε το αποτέλεσμα θα ήταν σαν και αυτό που βλέπουμε στη συγκεκριμένη rendering φωτογραφία.

Είναι δημιουργία του Rain Prisk και διαθέτει ελαστικά παντός εδάφους, προστατευτική μάσκα, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και φουσκωμένα φτερά.