Η Mercedes-Benz ανακοίνωσε την ανάκληση 1.700 EQC παγκοσμίως, επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο, ένα μπουλόνι στο διαφορικό να μην ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ανθεκτικότητας, οπότε θα μπορούσε να σπάσει κατά την διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου.

Εάν το μπουλόνι σπάσει, τότε θα μπορούσε να σταματήσει η μετάδοση της ροπής στον μπροστινό άξονα και να μειωθεί ο έλεγχος του αυτοκινήτου, αυξάνοντας τον κίνδυνο να προκληθεί ατύχημα.