Ξεμένουν τα ΚΤΕΟ από κάρτες ελέγχου καυσαερίων αφού με εγκύκλιο του το υπουργείο Yποδομών και Mεταφορών αναφέρει πως πλέον οι περιφέρειες καθίστανται υπεύθυνες για τη χορήγηση των καρτών ελέγχου καυσαερίων στα ΚΤΕΟ.

Και αν για τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου και τα Ενδεικτικά Σήματα Τεχνικού Ελέγχου (Ε.Σ.Τ.Ε.) η απόφαση φαίνεται να επηρεάζει μόνο τα Δημόσια ΚΤΕΟ, γιατί τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ έχουν τα ίδια την ευθύνη της προμήθειάς τους, για τις Κ.Ε.Κ. δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ και τα συνεργεία προμηθεύονταν μεν τις Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων από τις περιφέρειες, αλλά αυτές τις προμηθεύονταν από την κεντρική διαχείριση.

Η εγκύκλιος αναγράφει πως:

Τα έντυπα των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.), των Πρακτικών Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (Π.Ε.Τ.Ε.), των Ενδεικτικών Σημάτων Τεχνικού Ελέγχου (Ε.Σ.Τ.Ε.) των ΚΤΕΟ καθώς και τα έντυπα των Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), θα χορηγούνται εφεξής από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας προκειμένου να καλύπτουν και να εξυπηρετούν τις τρέχουσες ανάγκες ζήτησής τους.

Όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. Φ50/75660 /3565/20-10-1999 (Β’ 1999)κ.υ.α. όπως τροποποιήθηκε με την Φ1/26579 /3183/2007 (Β’ 790) όμοια. Eπισημαίνεται ότι, οι προδιαγραφές των εντύπων καρτών της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων, βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας, προκειμένου να επικαιροποιηθούν.

Η αρίθμηση των Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) που θα χορηγούνται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας, στη θέση “ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ”, θα αποτελείται από το διψήφιο κωδικό της εκάστοτε Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών (π.χ.: για τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, είναι 01) και θα ξεκινάει από το 1.000.001″.

Αυτό σημαίνει πως εάν φτάνει ο χρόνος για να ανανεώσεις την κάρτα καυσαερίων του οχήματός σου, προκειμένου να ελέγξεις τους ρύπους του οχήματός σου και να αποφύγεις πρόστιμα που κυμαίνονται από 35 έως 200 ευρώ, είναι πιθανό να έρθεις αντιμέτωπος με την άρνηση του ΚΤΕΟ να σου εκδώσει την απαραίτητη κάρτα.