Η Lamborghini ανακαλεί 486 Aventador σε όλο τον κόσμο που έχουν κατασκευαστεί μεταξύ 31 Μάρτιου 2017 και 21 Ιανουαρίου 2021. Το πρόβλημα εντοπίζεται στον μεντεσέ του καπό, που ενδέχεται να είναι ελαττωματικός, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα το καπό να υπάρχει πιθανότητα να φύγει όταν το αυτοκίνητο κινείται.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ατυχήματα που να σχετίζονται με το συγκεκριμένο πρόβλημα, με την Lamborghini να προχωρά στις απαιτούμενες αλλαγές στα επηρεαζόμενα αυτοκίνητα.