32 νέα οχήματα παραχωρήθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία, για την αστυνόμευση του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα–Κόρινθος–Πάτρα, στο πλαίσιο της συστηματικής ανανέωσης του στόλου βάσει συμβατικής υποχρέωσης της εταιρείας Ολυμπία Οδός ΑΕ.

Τα οχήματα που παραχωρήθηκαν είναι:

  • 26 περιπολικά υπηρεσιακού χρωματισμού, τύπου Mazda 3 Skyactive X 2000cc, 180hp,
  • 6 συμβατικά οχήματα, ελεύθερου χρωματισμού, τύπου Mazda 3 Skyactive X 2000cc, 180hp, και
  • 6 ανακριτικά βαν τύπου Citroen Jumpy 1,5 diesel

και κατανεμήθηκαν ως εξής:

  • 10 οχήματα (6 περιπολικά, 2 συμβατικά, 2 ανακριτικά βαν) στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής,
  • 11 οχήματα (7 περιπολικά, 2 συμβατικά, 2 ανακριτικά βαν) στο Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας,
  • 11 οχήματα (7 περιπολικά, 2 συμβατικά, 2 ανακριτικά βαν) στο Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αχαΐας,

Σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης η εταιρεία υποχρεούται ανά πενταετία να ανανεώνει το στόλο των οχημάτων που ανήκουν στα τμήματα τροχαίας αυτοκινητοδρόμων της Ολυμπίας Οδού. Παράλληλα έχει την υποχρέωση ασφάλισης και συντήρησης των οχημάτων αυτών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα εγχειρίδια των κατασκευαστών τους, καθώς και να παρέχει και να συντηρεί τις κτιριακές υποδομές για τη στέγαση των τμημάτων τροχαίας αυτοκινητοδρόμων.

Η Ολυμπία Οδός ΑΕ θέλοντας να υποστηρίξει περαιτέρω τις ανάγκες της ΕΛΑΣ και ειδικότερα εκείνων των τμημάτων και υπηρεσιών της που βρίσκονται κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου, προέβη στη δωρεά των παλαιών οχημάτων που αντικαταστάθηκαν από τα ανωτέρω, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι έχουν τύχει μέχρι σήμερα συστηματικής συντήρησης και παραμένουν σε λειτουργική κατάσταση, ως εξής:

  • 7 οχήματα στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας
  • 4 οχήματα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής
  • 8 οχήματα στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας
  • 10 οχήματα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.