Η Opel ανακαλεί στη χώρα μας 881 Crossland, παραγωγής 2020-2021, επειδή ενδέχεται η ηχητική ένδειξη προειδοποίησης ζώνης ασφαλείας συνοδηγού να μην
λειτουργεί. Σαν αποτέλεσμα ο συνοδηγός δεν γνωρίζει εάν η ζώνη ασφαλείας έχει ασφαλίσει σωστά στην θέση της.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί στην Ελλάδα καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως, μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν, ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού, σε έναν Συνεργάτη του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Opel σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να γίνει προγραμματισμός του λογισμικού της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου αμαξώματος, με την τελευταία έκδοση, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας στο τηλέφωνο 210 6700550.