Η Audi ανακοίνωσε πως ανακαλεί 20.500 A3 και RS3 σε όλο το κόσμο επειδή ενδέχεται οι ζώνες ασφαλείας των μπροστινών επιβατών να μην επιτυγχάνουν πλήρη συγκράτηση των επιβατών, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση ατυχήματος.

Από την ανάκληση επηρεάζονται τα A3 και RS3 που κατασκευάστηκαν μεταξύ 7 Νοεμβρίου 2018 και 26 Ιανουαρίου 2022.