ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

“Ανακαλύψτε το νέο ελαστικό MICHELIN CrossClimate!”

Οργανώνεται από την ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ ΑΕΒΕ

(χρονική διάρκεια:  27 Οκτωβρίου – 9 Νοεμβρίου 2015)

Άρθρο 1 – Ο Διοργανωτής

Ο διοργανωτής της καμπάνιας “Ανακαλύψτε το νέο ελαστικό MICHELIN CrossClimate!” για τους καταναλωτές (εφεξής αναφερόμενης ως “Καμπάνια”) είναι η “ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ ΑΕΒΕ”, η οποία εδρεύει στην οδό Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι, TK 15231, Αθήνα (εφεξής ο «Διοργανωτής» ή «MICHELIN»), μέσω της Agency SC ROSEL EXPERT SRL, η έδρα της οποίας βρίσκεται στην Strada Ursa Mică nr. 5A, 5ος τομέας, Βουκουρέστι. Η Καμπάνια θα διεξαχθεί σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται από τους παρόντες κανόνες (“Κανόνες”), οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί για όλους τους Συμμετέχοντες. Με την συμμετοχή στην Καμπάνια αυτήν, προϋποτίθεται ότι ο Συμμετέχων είναι σε γνώση των κανόνων και συναινεί. Οι Συμμετέχοντες πρέπει να αποδέχονται και να συμμορφώνονται με όλους τους όρους, προϋποθέσεις και προβλέψεις των παρόντων Κανόνων.

Άρθρο 2 – Διάρκεια και τόπος διεξαγωγής της Καμπάνιας

Η Καμπάνια οργανώνεται στο έδαφος της Ελλάδας.

Η Καμπάνια αρχίζει στις 27 Οκτωβρίου 2015 (00:00:00) και θα ισχύει μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2015, 23:59:59.

Άρθρο 3 – Οι επίσημοι κανόνες της Καμπάνιας

 • Οι επίσημοι κανόνες της Καμπάνιας ισχύουν για κάθε αιτούντα, χωρίς επιβάρυνση, καθ’ όλη τη διάρκεια της Καμπάνιας, με οποιαδήποτε από τις μεθόδους που ακολουθούν:
 • Σε ηλεκτρονική μορφή, στο website https://www.autoblog.gr/
 • Σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με μία γραπτή αίτηση που θα αποσταλεί στη διεύθυνση του πρακτορείου Str. Ursa Mică nr. 5A, ground floor, 5th district, Bucharest. Σύμφωνα με την ελεύθερη απόφαση του Διοργανωτή, η Καμπάνια πρέπει να λάβει δημοσιότητα προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό, συμπεριλαμβανομένων και μέσων διαφημιστικού υλικού ή και για λόγους πληροφόρησης. Η πληροφορία την οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα υλικά θα πρέπει να διερμηνεύεται σύμφωνα με τις προβλέψεις των παρόντων Κανόνων.

3.2 Ο Διοργανωτής είναι εξουσιοδοτημένος να αλλάζει ή και να συμπληρώνει τους Κανόνες σύμφωνα με την προηγούμενη γνωστοποίηση προς τους Συμμετέχοντες, σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή οποιασδήποτε από τις προβλέψεις των Κανόνων. όλες οι αλλαγές / συμπληρώσεις που επέρχονται στις προβλέψεις αυτών των Κανόνων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε πρόσθετους όρους (addenda) και θα γνωστοποιούνται στο κοινό με ανάρτησή τους στη σελίδα https://www.autoblog.gr/

Art. 4 – Δικαίωμα συμμετοχής

 • Μόνον ιδιώτες (“Συμμετέχοντες”) μόνιμοι κάτοικοι ή διαμένοντες στην Ελλάδα και οι οποίοι είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους την ημέρα εγγραφής μπορούν να εγγραφούν για συμμετοχή στην Καμπάνια.
 • Πρόσωπα που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην Καμπάνια:
 • Οι υπάλληλοι της “ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΛΕΛΕΝ ΑΕΒΕ”
 • Οι υπάλληλοι οποιασδήποτε εταιρείας που εμπλέκεται στην διεξαγωγή ή σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες που έχουν σχέση με τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή της Καμπάνιας.

Οι συγγενείς των υπαλλήλων που αναγράφονται πιο πάνω (δηλαδή παιδιά/γονείς, αδέλφια, σύζυγοι) δεν έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Καμπάνια.

Άρθρο 5 – Βραβεία της Καμπάνιας

Κατά την Καμπάνια, τα ακόλουθα βραβεία θα διανεμηθούν, σύμφωνα με τον μηχανισμό που περιγράφεται στο παρακάτω άρθρο 6:

Βραβείο Ποσότητα Αξία μονάδος

(ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ)

Ψηφιακός Μετρητής Michelin 40 11,57
Σετ 4 ελαστικών MICHELIN CrossClimate tyres 1 426,78
Σύνολο 41 889,58 ΕΥΡΩ

Άρθρο 6 – Μηχανισμός διεξαγωγής της Καμπάνιας

6.1. Προϋποθέσεις που αφορούν στην έγκυρη εγγραφή στην Καμπάνια

6.1.1. Για την έγκυρη εγγραφή προκειμένου να συμμετάσχει κάποιος στην Καμπάνια, είναι απαραίτητο να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

(1) Ο Συμμετέχων πρέπει να έχει το δικαίωμα να συμμετέχει, σύμφωνα με τις προβλέψεις του πιο πάνω άρθρου 4.

(2) Η συμμετοχή στην Καμπάνια θα γίνεται αποκλειστικά κατά την χρονική διάρκεια της Καμπάνιας, που σημειώνεται στο πιο πάνω άρθρο 7.2.1.

(3) Ο Συμμετέχων πρέπει να μπει στην online πλατφόρμα https://www.autoblog.gr/ και πρέπει να απαντήσει στις ερωτήσεις της Καμπάνιας. όλες οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την επιτυχή ολοκλήρωση της Καμπάνιας βρίσκονται στο πληροφοριακό υλικό που παρέχει ο Διοργανωτής εντός της ίδιας εφαρμογής.

(4) χρειάζεται η συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής με τα παρακάτω προσωπικά στοιχεία: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση e-mail, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση.

6.2. Ο μηχανισμός της Καμπάνιας

Προκειμένου να εγγραφούν στην Καμπάνια, οι Συμμετέχοντες πρέπει:

 • Να μπουν στην ιστοσελίδα https://www.autoblog.gr/ κατά το χρονικό διάστημα της Καμπάνιας, 27 Οκτωβρίου – 9 Νοεμβρίου 2015.
 • Να απαντήσουν στο κουίζ της Καμπάνιας.
 • Να συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής που υπάρχει στην εφαρμογή, με τα παρακάτω προσωπικά στοιχεία: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση e-mail, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση. Εάν ο Συμμετέχων έχει απαντήσει σωστά στο κουίζ ή εάν ο Συμμετέχων ειδοποιηθεί ότι έχει κερδίσει ένα «στιγμιαίο» δώρο.
 • Εάν ο Συμμετέχων έχει απαντήσει σωστά στο κουίζ, τότε εγγράφεται για την κλήρωση του μεγάλου βραβείου, ενός σετ από 4 ελαστικά MICHELIN CrossClimate.

6.3. Τα βραβεία της Καμπάνιας

Κατά την διάρκεια της Καμπάνιας, οι Συμμετέχοντες μπορούν να κερδίσουν 2 ειδών βραβεία:

 • «Στιγμιαία» δώρα, εάν ο Συμμετέχων αφού θα έχει απαντήσεις στο κουίζ της Καμπάνιας, ενημερωθεί ότι έχει κερδίσει ένα τέτοιο δώρο. Τα «στιγμιαία» δώρα είναι τα εξής:
 1. Ψηφιακός μετρητής για τον έλεγχο της πίεσης των ελαστικών, διαμορφωμένος από τη “Michelin” – 40 τεμάχια.

(5) – Το βραβείο της κλήρωσης: ένα σετ από 4 ελαστικά MICHELIN CrossClimate

Η γκάμα των διαθέσιμων διαστάσεων έχει ως εξής:

195/55 R15 89V | 195/65 R15 95V | 225/45 R17 94W | 225/55 R16 99W | 205/55 R16 94V | 215/60 R16 99V |

225/50 R17 98V | 185/65 R15 92V | 215/65 R16 102V | 205/60 R16 96V | 195/60 R15 92V | 225/55 R17 101W

205/50 R17 93W | 205/60 R16 96H | 215/50 R17 95W | 195/55 R16 91V | 215/55 R16 97V | 215/60 R17 100V

215/55 R17 98W | 195/55 R16 91H | 205/65 R15 99V | 185/65 R15 92T | 185/60 R15 88V | 195/55 R16 91V

Το βραβείο θα δοθεί σε έναν μόνο Συμμετέχοντα, σύμφωνα με την κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει στις 12 Νοεμβρίου 2015.

6.2 Ο μηχανισμός της Καμπάνιας

Οι Συμμετέχοντες αναλαμβάνουν, επίσης, την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για τις πληροφορίες που διαβιβάζουν ή δημοσιοποιούν κατά την Καμπάνια στις κατάλληλες θέσεις του website https://www.autoblog.gr/. Οι Συμμετέχοντες είναι εις ολόκληρόν υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των κειμένων και τις πληροφορίες που αναρτούν ή εισάγουν στο site ή διαβιβάζουν σε άλλα μέλη.

Οι Συμμετέχοντες συμφωνούν και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του website προκειμένου να παρακινήσουν σε βίαιη παραβίαση της νομοθεσίας. Ταυτοχρόνως, οι Συμμετέχοντες συμφωνούν και δεσμεύονται να μη παράσχουν πληροφόρηση για υποστήριξη παράνομων δραστηριοτήτων.

Ο διοργανωτής είναι εξουσιοδοτημένος να απορρίψει / αποκλείσει από την Καμπάνια τα υλικά που διαβιβάζουν οι Συμμετέχοντες και τα οποία δεν είναι συμβατά με τις πιο πάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις.

6.3. Καθορισμός των νικητών

Τα βραβεία που περιγράφονται στο άρθρο 6.1. παρ. 4 θα προσφέρονται σε κάθε 100ο Συμμετέχοντα, (στους Συμμετέχοντες που θα έχουν τους αριθμούς 100, 200, 300 κλπ. μέχρις εξαντλήσεώς τους).

Ο αριθμός των δώρων είναι περιορισμένος, σύμφωνα με τη λίστα του άρθρου 5. Η υποκατάστασή τους με άλλα, είναι αντικείμενο της μονόπλευρης απόφασης του Διοργανωτή και θα γνωστοποιηθεί στους διαύλους των Media όταν γίνει η Καμπάνια.

Το βραβείο που περιγράφεται στο άρθρο 6.1 παρ. 5 θα απονεμηθεί με κλήρωση.

Η κλήρωση θα λάβει χώρα στις 12 Νοέμβριου 2015. Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος μόνον οι Συμμετέχοντες που θα έχουν απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις και θα έχουν στείλει τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους, οπότε θα λάβουν και έναν μοναδικό κωδικό συμμετοχής.

Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά, και ο νικητής θα επιλεγεί τυχαία. Κατά την εξαγωγή των κλήρων, θα οριστεί ένας νικητής και δύο αναπληρωματική, με τη σειρά εξαγωγής του αριθμού τους.

Τα βραβεία δεν αντικαθίστανται με χρήματα ή άλλα είδη.

6.4. Επικύρωση των νικητών. Δημοσίευση των ονομάτων τους.

Μετά από τον καθορισμό των νικητών της Καμπάνιας, ο Διοργανωτής επικυρώνει τους νικητές, σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες:

 • Ο Συμμετέχων δικαιούται να εγγραφεί στην Καμπάνια, σύμφωνα με τις προβλέψεις του πιο πάνω άρθρου 6.1. παρ. 4:
 • Η συμμετοχή στην Καμπάνια πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο Art. 6.2..
 • Η συμβατότητα με όλες τις προϋποθέσεις εγγραφής που επισημαίνονται στο πιο πάνω άρθρο 6.1.

Ο νικητής θα δημοσιοποιηθεί στο website https://www.autoblog.gr/ μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήξης της Καμπάνιας, όχι όμως αργότερα από τις 20 Νοεμβρίου 2015.

6.5. Παράδοση των βραβείων

Το βραβείο θα επιδοθεί στον νικητή από τον Διοργανωτή μέσω του Πρακτορείου. Όλη η σχετική πληροφόρηση θα έχει προηγουμένως γνωστοποιηθεί στον νικητή.

Κάθε σφάλμα ή και παράλειψη σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία που έχουν δοθεί τον Διοργανωτή δεν είναι δική του ευθύνη, δεδομένου ότι η ορθότητα των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν παρασχεθεί από τους Συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος ούτε εάν ένας Συμμετέχων που ορίστηκε ως νικητής δεν είναι δυνατόν να βρεθεί επειδή τα στοιχεία του είναι εσφαλμένα ή ελλιπή (όνομα, διεύθυνση ή τηλέφωνο).

Ο Διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν απαιτήσεις σχετικά με το βραβείο που θα έχει κερδηθεί, από τη στιγμή που θα έχει υπογραφεί το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής από τον νικητή.

Άρθρο 7 – Φόροι και τέλη

Ο Διοργανωτής αναλαμβάνει να υπολογίσει και να μεταβιβάσει τον φόρο εισοδήματος που αναλογεί στα βραβεία που δόθηκαν στους νικητές, με τις αρμόδιες Ελληνικές κρατικές αρχές και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις οποιουδήποτε είδους σχετικές με τα βραβεία, βαρύνουν αποκλειστικά τους νικητές.

Άρθρο 8 – Περιορισμοί της ευθύνης

8.1. Ο Διοργανωτής είναι εξουσιοδοτημένος να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση απάτης κατά του συστήματος, κατάχρησης ή οποιασδήποτε άλλης παραβίασης, που θα μπορούσε να πλήξει την εικόνα της Καμπάνιας αυτής.

8.2. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την εγκυρότητα μιας εισόδου στην Καμπάνια αυτή, αποφασίζει η επιτροπή και η απόφασή της είναι αμετάκλητη.

 • Ο Διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος για την αδυναμία ενός νικητή να παραλάβει το βραβείο του.
 • Οι απαιτήσεις που αφορούν στο βραβείο που κερδήθηκε, μετά από την στιγμή που το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής θα έχει υπογραφεί, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν από τον Διοργανωτή.
 • Ο Διοργανωτής δεν θα είναι υπεύθυνος για σφάλματα οφειλόμενα σε λανθασμένη χρήση του προσωπικού υπολογιστή από τον Συμμετέχοντα (σβήσιμο της πηγής ηλεκτρικής ενέργειας του υπολογιστή, σφάλματα που οφείλονται στο λειτουργικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή, σφάλματα που οφείλονται σε ιούς στο λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή, σφάλματα που οφείλονται σε κακόπιστη χρήση τεχνολογίας από τον Συμμετέχοντα προκειμένου να χειραγωγήσει τα αποτελέσματα της Καμπάνιας).
 • Ο Διοργανωτής δεν θα είναι υπεύθυνος για σφάλματα που θα έχουν προκληθεί από την χρήση άλλων τεχνολογιών από εκείνες που συνιστά ο Διοργανωτής. Συνιστώμενες τεχνολογίες: Browser internet (Internet Explorer τουλάχιστον έκδοση 6, Mozilla τουλάχιστον έκδοση 3, Opera 9), λειτουργικό σύστημα, τουλάχιστον Windows
 • Ο Διοργανωτής δεν θα είναι υπεύθυνος για καταστάσεις όπου κάποια πρόσωπα εγγεγραμμένα στην Καμπάνια δεν είναι ικανά να συμμετάσχουν σε κάποιο τμήμα ή σε ολόκληρη την Καμπάνια, εάν αυτή η ανικανότητα οφείλεται σε κάποιες περιστάσεις εκτός του ελέγχου που ο Διοργανωτής μπορεί λογικά να ασκήσει.

Αυτές οι περιστάσεις μπορεί να οφείλονται: σε λάθος, ατελή πληροφόρηση που έχει διαβιβαστεί με κάποιο διακεκομμένο τρόπο, καθυστερημένα ή παραμορφωμένη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, κατά την ακολουθία των δράσεων των χρηστών της ιστοσελίδας, την επίδοσή του εξοπλισμού τους στους υπολογισμούς, στις εφαρμογές τους ή σε οποιουσδήποτε τεχνικούς εξοπλισμούς τους που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διεξαγωγή της Καμπάνιας. Αυτές οι περιστάσεις μπορεί επίσης να οφείλονται στις τεχνικές δυσκολίες που μπορεί να πλήξουν την λειτουργία των συνδέσεων Internet ή και των υπολογιστικών εξοπλισμών ή και τις εφαρμογές του παρόχου Internet ή και την όχι σωστή λειτουργία του e-mail, είτε, στην περίπτωση του Διοργανωτή ή στην περίπτωση του Συμμετέχοντος, περιστάσεις που οφείλονται σε τεχνικούς λόγους ή και στην υπερφόρτωση του Internet, γενικώς ή στην ιστοσελίδα, ειδικώς, ή και για τους δύο λόγους.

Αυτές οι περιστάσεις μπορούν επίσης να οφείλονται σε κάποιες ζημιές ή ελαττώματα με πιθανές επιπτώσεις στον εξοπλισμό υπολογισμού, στις εφαρμογές ή και στα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα από τον συμμετέχοντα ή τρίτα πρόσωπα, μετά την συμμετοχή στην Καμπάνια. Αυτές οι περιστάσεις μπορεί επίσης να οφείλονται σε κάποιες αλλαγές της νομοθεσίας που επιδρούν στην διεξαγωγή και στην εφαρμογή της Καμπάνιας (όπως π.χ. οι αποφάσεις που υιοθετούν οι πολιτικές αρχές, η κατάσταση πολέμου, οι φυσικές καταστροφές και άλλα παρεμφερή γεγονότα), στα κέρδη που αποκομίζονται συνεπεία της Καμπάνιας, στην αξία τους, στη λειτουργία τους, στις συνθήκες προμήθειας ή και διανομής τους.

Ο Συμμετέχων αποδέχεται οριστικά όλες τις αποφάσεις που υιοθετεί ο Διοργανωτής σχετικά με τους νικητές, καθώς και σχετικά με το περαιτέρω χρονολογικό πρόγραμμα της Καμπάνιας, ή σχετικά με άλλες αλλαγές σχετικές με την εφαρμογή της. Ο Διοργανωτής είναι εξουσιοδοτημένος να απορρίψει κάθε Συμμετέχοντα που δεν είναι συμβατός με τους Κανόνες της Καμπάνιας ή σχετικά με τον οποίον υπάρχουν ενδείξεις όχι ορθής συμπεριφοράς ή δολιοφθοράς οιουδήποτε είδους σχετικά με την Καμπάνια.

Άρθρο 9 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Με την εγγραφή και τη συμμετοχή στην Καμπάνια, οι Συμμετέχοντες δηλώνουν ότι συμφωνούν με τα προβλεπόμενα στους Κανόνες αυτούς και ότι αποδέχονται να εισαχθούν τα προσωπικά δεδομένα τους στην βάση δεδομένων της “ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ ΑΕΒΕ”, προς επεξεργασία και χρήση από αυτήν (την ίδια ή από κάποιον αντιπρόσωπό της) με σκοπούς όπως: η διεξαγωγή της Καμπάνιας, ο καθορισμός των νικητών, η χορήγηση των βραβείων.

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 από τη Michelin και από Εταιρεία Συμβούλων, που αναφέρονται ως οι Επεξεργαζόμενοι. Όσον αφορά στην ενάσκηση των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 (δικαίωμα πρόσβασης, αλλαγής και αντίρρησης σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μπορούν να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους διαβιβάζοντας στην εταιρεία έγγραφο σημείωμα για το θέμα αυτό ή ένα e-mail στη διεύθυνση comunicare@michelin.ro με το παρακάτω περιεχόμενο ή με συναφές περιεχόμενο: “Ζητώ να καταργηθούν τα προσωπικά δεδομένα μου από την βάση δεδομένων που διατηρεί η εταιρεία σας, καθώς και από όλες τις βάσεις δεδομένων οιουδήποτε τρίτου προσώπου δρώντος κατ’ εντολήν σας.”

 • Με την εγγραφή στην Καμπάνια αυτήν, οι Συμμετέχοντες συναινούν με τις διατάξεις αυτών των Επίσημων Κανόνων και συμφωνούν ότι, εφ’ όσον νικήσουν, το όνομά τους και ο τόπος κατοικίας τους θα δημοσιευθούν, χωρίς άλλες υποχρεώσεις ή πληρωμές.

Άρθρο 10 – Λήξη / Διακοπή της Καμπάνιας. Ανωτέρα Βία

Η Καμπάνια μπορεί να λήξει πριν από το προβλεπόμενο τέλος της χρονικής διάρκειάς της, σε περίπτωση γεγονότος το οποίο συνιστά ανωτέρα βία, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας του Διοργανωτή, για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς του, να εξασφαλίσει την διεξαγωγή της Καμπάνιας υπό καλές συνθήκες.

Ανωτέρα βία, σημαίνει οποιοδήποτε γεγονός που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί, να ελεγχθεί ή να διορθωθεί/θεραπευθεί από τον Διοργανωτή, συμπεριλαμβανομένης και της αδυναμίας του Διοργανωτή για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς του, και η εμφάνιση των οποίων εμποδίζει τον Διοργανωτή από του να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει με τους Κανόνες.

Άρθρο 11 – Αδυναμία προς συλλογή των βραβείων

Εάν κάποιος από τους νικητές της Καμπάνιας δεν μπορεί να μετακινηθεί, η επίδοση του βραβείο θα γίνει σε εκπρόσωπό του εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για τον σκοπό αυτόν. Ο Διοργανωτής δεν έχει ευθύνες που να απορρέουν από την παράδοση του βραβείου στον εκπρόσωπο αυτόν που θα διαθέτει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, ούτε για την πληρωμή για οποιαδήποτε ζημιά ή για την κάλυψη οποιωνδήποτε απαιτήσεων σχετικά με αυτό το θέμα.

Άρθρο 12 – Διενέξεις

Οι ενδεχόμενες διενέξεις που ανακύπτουν μεταξύ του Διοργανωτή και των Συμμετεχόντων σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που αναφέρεται στην διεξαγωγή της Καμπάνιας θα επιλύεται φιλικά, και εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, οι διενέξεις θα επιλύονται ενώπιον των αρμόδιων Ελληνικών δικαστηρίων.

Οι πιθανές απαιτήσεις σχετικά με την διεξαγωγή της Καμπάνιας θα πρέπει να απευθύνονται στο Πρακτορείο (Agency) στη διεύθυνση SC ROSEL EXPERT SRL, Str. Ursa Mică nr. 5A, Bucharest, μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες, το αργότερο, από την ημερομηνία της δημόσιας ανακοίνωσης των νικητών. Μετά την προθεσμία αυτή, ο Διοργανωτής δεν θα λάβει υπ’ όψιν καμία άλλη απαίτηση.

Άρθρο 13 – Λοιπές διατάξεις

Οι αποφάσεις του Διοργανωτή σχετικά με την Καμπάνια είναι οριστικές και έχουν εφαρμογή για όλους τους Συμμετέχοντες.

Τα βραβεία που δεν θα έχουν απονεμηθεί θα παραμείνουν στην κατοχή του Διοργανωτή ο οποίος μπορεί να τα διαθέσει ελεύθερα, όπως κρίνει αναγκαίο ή πρόσφορο για τα συμφέροντά του.

Ο Διοργανωτής είναι εξουσιοδοτημένος να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση απόπειρας απάτης κατά του συστήματος, κατάχρησης ή άλλου είδους απόπειρας, που μπορεί να πλήξει την εικόνα ή το κόστος και την καλή διεξαγωγή της Καμπάνιας.