Κάντε click για μεγέθυνση

Όπως δυστυχώς είχε προβλεφθεί, η αγορά του αυτοκινήτου βρίσκεται πλέον σε ελεύθερη πτώση. Η επανειλημμένη αύξηση της φορολογίας στην αγορά και στη χρήση του αυτοκινήτου (ΦΠΑ, φόροι πολυτελείας, φόροι εταιρικών αυτοκινήτων, τεκμήρια, υψηλότερα τέλη κυκλοφορίας, φόροι στα καύσιμα), σε συνδυασμό με την εύλογη λόγω της κρίσης κάμψη της κατανάλωσης, οδήγησαν το περασμένο μήνα Ιούλιο την αγορά σε μείωση κατά -64,3%, ως προς τον Ιούλιο του 2009…

Σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες της περιόδου 2004-2009, που ταξινομούνταν κατά μέσο όρο 28.304 νέα αυτοκίνητα, οι 11.539 του περασμένου Ιουλίου συνεπάγονται κάμψη της αγοράς κατά -59,2%. Και στις δύο αυτές συγκρίσεις έρχεται να προστεθεί και η μεγάλη μετατόπιση του αγοραστικού ενδιαφέροντος σε μικρότερα αυτοκίνητα.

Η πτώση της αγοράς αυτοκινήτου έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλη απώλεια δημοσιονομικών εσόδων από Τέλος Ταξινόμησης και ΦΠΑ, αφού η πολιτεία εισπράττει υπό κανονικές συνθήκες σημαντικά τέτοια ποσά από τις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων. Η υστέρηση αυτών των εσόδων στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2010, σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2009, υπολογίζεται σε 225 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε σχέση με το ανάλογο διάστημα του 2008, ανέρχεται σε 545 εκατομμύρια ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κράτος εισέπραττε ετησίως στο παρελθόν πλέον του 1,5 δις ευρώ από τις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων. Στο σύνολο του 2009, λόγω της πτώσης της αγοράς κατά 17,5% ως προς το 2008, τα έσοδα του κράτους περιορίστηκαν σε 1,1 δις ευρώ. Το 2010, που η αγορά οδηγείται σε κάμψη 50%, αλλά επίσης και σε ποιοτική πτώση των πωλήσεων, τα έσοδα του κράτους αναμένονται να περιοριστούν σε 730 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, η απώλεια σε σχέση με τους ήδη πολύ χαμηλούς στόχους που έχουν τεθεί στο προϋπολογισμό του 2010, ήτοι 980 εκατομμύρια ευρώ, θα είναι της τάξης των 250 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο ΣΕΑΑ έχει καταθέσει στη πολιτεία τεκμηριωμένες προτάσεις μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν επειγόντως, όπως συνέβη σε πολλά άλλα κράτη της ΕΕ σε ανάλογες περιπτώσεις, ώστε να περιοριστεί η πτώση της αγοράς αυτοκινήτου σε πιο «λογικά» επίπεδα (πχ. σε 20-25%, αντί -64% που ισχύει), αλλά και να ανακτηθούν τα σχετιζόμενα δημοσιονομικά έσοδα.

Στον κλάδο του αυτοκινήτου δραστηριοποιούνται περισσότερες από 30.000 επιχειρήσεις και απασχολούνται σχεδόν 90.000 εργαζόμενοι ανά την επικράτεια. Δυστυχώς, ήδη καταγράφεται από επίσημα στοιχεία μείωση στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα στον κλάδο που υπερβαίνει το 10%.

[Πηγή: ΣΕΑΑ]

  • funster

    Και τι ακριβως προτινει ο ΣΕΑΑ για την μειωση της κάμψης στο 20 με 25 % ?

  • Ο πίνακας έχει ένα μικρό λαθάκι στα ποσοστά μεταβολής. Ενώ για τους πρώτους 6 μήνες του 2010 τα ποσοστά μεταβολής είναι ως προς τον μέσο όρο της εξαετίας 2004-09, στον Ιούλιο, το ποσοστό μεταβολής που εμφανίζεται (-64,3%), αφορά τη μεταβολή σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009. Η μεταβολή του Ιουλίου του 2010 ως προς το Μ.Ο. των Ιούλιων της εξαετίας είναι -59,2%.