Τέλη κυκλοφορίας 2010Τέθηκε σε ισχύ σήμερα το νέο σύστημα τελών κυκλοφορίας βάσει των εκπομπών CO2 αφού το υπουργείο Οικονομικών άκουσε τα αιτήματα των εισαγωγέων και εμπόρων αυτοκινήτων προκειμένου το δίμηνο που μεσολαβεί έως τον Ιανουάριο του 2011, η αγορά αυτοκινήτου να μην πέσει σε μεγαλύτερη ύφεση. Τα νέα τέλη θα υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο, για όλα τα αυτοκίνητα ασχέτως τεχνολογίας (βενζινοκίνητα, υβριδικά, πετρελαιοκίνητα κλπ) με βάση της εκπομπές CO2/χλμ.

Έτσι να νέα τέλη για τα αυτοκίνητα που θα ταξινομηθούν από εδώ και εξής ή μάλλον καλύτερα μέχρι το υπουργείο οικονομικών να αλλάξει για ακόμη μία φορά τον τρόπο υπολογισμού είναι τα ακόλουθα:

CO2 (γραμμ. ανά χλμ.)
Χρέωση ανά γραμμάριο
0 – 100 0 ευρώ
101 – 120 0,80 ευρώ
121 – 140 1,00 ευρώ
141 – 160 1,50 ευρώ
161 – 180 2,00 ευρώ
181 – 200 2,25 ευρώ
201 – 250 2,50 ευρώ
251 και πάνω 3,00 ευρώ