Μιας και το μέτρο της απόσυρσης έχει τονώσει την αγορά αυτοκινήτου (Sic) η κυβέρνηση αποφάσισε να εντάξει και τα αγροτικά οχήματα στο μέτρο. Στα αγροτικά οχήματα θα ισχύουν οι ίδιες διατάξεις που ισχύουν για την απόσυρση των φορτηγών. Βασική προϋπόθεση είναι ο κάτοχός του αγροτικού οχήματος να έχει καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας του έτους στο οποίο γίνεται η διαγραφή του οχήματος, αλλά και τα τέλη τυχόν προηγούμενων ετών.

[Πηγή: minfin.gr]