Η Lion Ελλάς, αντιπροσωπεία της Peugeot στη χώρα μας ανακοίνωσε ότι παρέχει πλέον 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης μηχανικών μερών σε όλα τα νέα αυτοκίνητα Peugeot. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της 5ετούς εγγύησης αποτελεί η τήρηση από τον κάτοχο του αυτοκινήτου όλων των υποχρεώσεών του σχετικά με τη διενέργεια των ελέγχων και συντηρήσεων του αυτοκινήτου σύμφωνα με τους όρους του Βιβλίου Συντήρησης του Κατασκευαστή.

Για τους κατόχους αυτοκινήτων Peugeot των τελευταίων 18 μηνών, θα υπάρξει η δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης από 2 σε 5 χρόνια, με μικρό οικονομικό κόστος.

Παράλληλα, για τα επιβατικά αυτοκίνητα Peugeot εξακολουθούν να ισχύουν :

  • Εγγύηση 3 ετών για προστασία χρώματος
  • Εγγύηση 12 ετών για αντισκωριακή προστασία, καθώς και
  • Οδική Βοήθεια 2 ετών Peugeot Assistance.

[Πηγή: Lion Ελλάς]