Για πρώτη φορά στη χώρα μας από τον Απρίλιο του 2012 θα κυκλοφορεί ένα απορριμματοφόρο στους δρόμους της Θεσσαλονίκης το οποίο θα κινείται με βιοκαύσιμο από τα τηγανέλαια των εστιατορίων. Την κατασκευή του την έχει αναλάβει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) το οποίο έχει αναπτύξει την τεχνολογία για την κατασκευή περίπου 2 τόνων βιοκαύσιμο, ικανά ώστε να το απορριμματοφόρο να μπορεί να κυκλοφορεί για τέσσερις περίπου μήνες.

Το biodiesel είναι αρκετά φθηνότερο από το πετρέλαιο και το χαρακτηρίζει η μεγάλη θερμογόνος δύναμη και ο μεγάλος αριθμός κετανίων ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε όχημα κινείται με πετρέλαιο, όπως τα ταξί, τα φορτηγά, τα λεωφορεία και τα τρακτέρ. Thanks for the tip, Στέλλα!

[Πηγή: Express]