Σύμφωνα με το Autonews, η PSA, η μητρική εταιρία της Peugeot και της Citroen θέλει να μειώσει τα πάγια έξοδα της κατά 800 εκατ. ευρώ μέσα στο 2012. Μέσα στο σχέδιο περικοπών είναι και η περικοπή 6.000 θέσεων εργασίας. Οι 1.000 είναι από εργάτες των εργοστασίων τους, οι 2.500 από εργολάβους και οι υπόλοιπες 2.500 από πωλητές, από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, από το τμήμα μάρκετινγκ και από το τμήμα πληροφορικής. Σημαντικό ρόλο στην απόφαση αυτή έπαιξαν οι πεσμένες πωλήσεις του ομίλου και τα μειωμένα κέρδη αφού το τελευταίο τρίμηνο παρουσίασαν πτώση κατά 1.6%

[Πηγή: Autonews]