Η Audi θα ξεκινήσει σύντομα να κατασκευάζει νέο εργοστάσιο στη Αμερική, που σύμφωνα με το Ward’s Auto θα γίνει στο Μεξικό της Κεντρικής Αμερικής, έτσι ώστε να έχει χαμηλότερους μισθούς. Η Audi θέλει να αυξήσει τις πωλήσεις της στην Βόρειο Αμερική και πιστεύει ότι το νέο εργοστάσιο της θα την βοηθήσει στον στόχο της να πουλά 150.000 μονάδες έως το 2015 και 200.000 μονάδες έως το 2020. Το εργοστάσιο για να είναι βιώσιμο θα πρέπει η κάθε γραμμή παραγωγής που θα διαθέτει να κατασκευάζει τουλάχιστον 100.000 αυτοκίνητα ετησίως.

[Πηγή: Ward’s Auto]