Και ναι, μπορείς να κάνεις σούζα ακόμη και με αυτοκίνητο και συγκεκριμένα με αυτή τη Chevrolet Camaro η οποία συμμετείχε στο “Holley LS Fest”. Σούζα η Camaro…

[Πηγή: YouTube]