Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια ώστε να μπει μαχαίρι στο χορό των 320 εκατ. ευρώ που σπαταλώνται ετησίως για τα κρατικά αυτοκίνητα. Ωστόσο αυτή η προσπάθεια φαίνεται ότι πάγωσε, αφού ο αριθμός τους παραμένει απροσδιόριστος, με τις εκτιμήσεις να μιλούν για 44.000 ενώ πριν από μια πενταετία ήταν 57.000.

Τα υψηλά κλιμάκια δεν εγκαταλείπουν τη λογική των πολυτελών οχημάτων, με αποτέλεσμα να οδηγούν υπηρεσιακά αυτοκίνητα πρόσωπα που δεν το δικαιούνται και μάλιστα όχι μόνο για δικές τους εξυπηρετήσεις αλλά και των οικογενειών τους. Και φυσικά, όπως αναφέρει η Καθημερινή, χωρίς να φέρουν τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, όπως Διαταγή Πορείας και το Δελτίο Κίνησης.

Ας σημειωθεί ότι με απόφαση του πρώην υπουργού κ. Ραγκούση έχουν περιοριστεί οι δικαιούχοι κρατικών αυτοκινήτων, ενώ κάθε φορέας υποχρεώνεται να διατηρεί μόνο πέντε κρατικά αυτοκίνητα. Στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης ο κρατικός στόλος μετρείται σε εκατοντάδες, ενώ στις σκανδιναβικές χώρες σε κάποιες δεκάδες οχημάτων.

[Πηγή: Καθημερινή]