Toyota-challenge-2050

Η Περιβαλλοντική Πρόκληση 2050, που η Toyota ανακοίνωσε το 2015, αποτελείται από 6 ξεχωριστές “προκλήσεις” που καλύπτουν κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της, την διερεύνηση νέων προϊόντων και τεχνολογιών της, και το ρόλο της, ως συντονιστή ατόμων και κοινωνιών για την γνώση και βελτίωση του φυσικού κόσμου γύρω τους.

Νέο όχημα με μηδενικές εκπομπές CO2

Η πρόκληση, Νέο Όχημα με Μηδενικό CO2, είναι να μειώσει η Toyota τις εκπομπές CO2 των οχημάτων της κατά 90 τοις εκατό ως το 2050, σε σύγκριση με τα επίπεδα που είχαν το 2010. Για να το πετύχει αυτό, θα κάνει τα μοντέλα συμβατικού καυσίμου πιο ενεργειακά αποδοτικά, και θα προάγει την ανάπτυξη οχημάτων νέας γενιάς με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών, επαναφορτιζόμενων υβριδικών, ηλεκτρικών και οχημάτων κυψελών καυσίμου. Αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν καθαρότερα, εναλλακτικά καύσιμα φέρνουν αποτέλεσμα μόνο όταν διαδίδονται στο κοινό σε μεγάλο πλήθος, έτσι η Toyota εργάζεται ώστε να τα καταστήσει ευρέως διαθέσιμα και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της υποδομής – σταθμούς πλήρωσης και επαναφόρτισης για παράδειγμα – που απαιτείται για την υποστήριξη της χρήσης τους.

Μηδενικές Εκπομπές CO2 σε Όλη τη Διάρκεια Ζωής

Με την πρόκλησή, Μηδενικές Εκπομπές CO2 σε Όλη τη Διάρκεια Ζωής, η ιαπωνική εταιρία θέλει να κάνει περισσότερα από το να εξαλείψει απλώς τις εκπομπές C02 που παράγονται κατά την κατασκευή των οχημάτων και κατά την οδήγησή τους. Θέλει να εξαλείψει τις εκπομπές άνθρακα από την κατασκευή των υλικών και εξαρτημάτων που χρησιμοποιεί, από τις δραστηριότητες διακίνησής και από τις μεθόδους απόρριψης και ανακύκλωσης όταν τα οχήματά φτάνουν στο τέλος της ζωής τους. Για να το πετύχει αυτό, θα εργαστεί πάνω σε περιβαλλοντικά φιλικότερα σχέδια που χρησιμοποιούν πρώτες ύλες με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα, και λιγότερα εξαρτήματα. Θα κάνει καλύτερη χρήση των βιοσυστατικών από ανανεώσιμες πηγές και θα καταστήσει ευκολότερη την αποσυναρμολόγηση και ανακύκλωση των οχημάτων της.

Μηδενικές Εκπομπές CO2 Εργοστασίων

Τα αυτοκίνητα δεν δημιουργούν εκπομπές CO2 μόνο όταν οδηγούνται, αλλά και κατά την κατασκευή τους στα εργοστάσια. Για να βοηθήσει η Toyota στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, έχει δημιουργήσει μια στρατηγική για να επιτύχει μηδενικές εκπομπές CO2 στα εργοστάσια παραγωγής της, εστιάζοντας στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε και μεταπηδώντας σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Θα επανεξετάσει τις παραγωγικές της διεργασίες ώστε να τις κάνει βραχύτερες, με αποτέλεσμα την παραγωγή μικρότερης ποσότητας CO2. Θα κάνει τις εγκαταστάσεις της πιο ενεργειακά αποδοτικές και θα υιοθετήσει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως είναι ο ήλιος και ο άνεμος, και ενέργεια χαμηλή σε άνθρακα, όπως είναι το υδρογόνο.

Ελαχιστοποίηση και Βελτιστοποίηση της Χρήσης Νερού

Οι ανάγκες του κόσμου μας σε νερό αυξάνονται ραγδαία, έτσι είναι ζωτικής σημασίας η διαφύλαξη του, περιορίζοντας την ποσότητα που χρησιμοποιείται κατά την κατασκευή των προϊόντων της Toyota. Η εταιρία έχει ξεκινήσει να συλλέγει το νερό της βροχής στα εργοστάσια παραγωγής ώστε να περιορίσει την ποσότητα που τα εργοστάσιά της αντλούν από το έδαφος ή το δημόσιο δίκτυο. Έχει επίσης αναπτύξει μεθόδους καθαρισμού, ώστε το νερό που χρησιμοποιεί να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά, ή να επιστρέφει με ασφάλεια στο τοπικό δίκτυο παροχής. Καθώς το υδάτινο περιβάλλον διαφέρει παρασάγγας στις περιοχές του κόσμου που δραστηριοποιείται, η Toyota θα φροντίσει να παρθούν μέτρα κατάλληλα για τις εκάστοτε τοπικές ανάγκες.

Δημιουργία Κοινωνίας και Συστημάτων Βασισμένων στην Ανακύκλωση

Οι αυξανόμενοι πληθυσμοί, η οικονομική ανάπτυξη και η επιθυμία για πιο άνετο τρόπο ζωής, όλα ασκούν αυξανόμενη πίεση στους φυσικούς πόρους και δημιουργούν περισσότερα απορρίμματα. Η Toyota θέλει να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση μιας ιδανικής κοινωνίας ανακύκλωσης πόρων, εργαζόμενη σε τέσσερις θεμελιώδεις τομείς: χρησιμοποιώντας περισσότερα φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, σχεδιάζοντας και χρησιμοποιώντας εξαρτήματα μακράς διαρκείας, αναπτύσσοντας πιο αποδοτικές και ενδελεχείς τεχνολογίες ανακύκλωσης, και χρησιμοποιώντας περισσότερα από τα υλικά που ανακτώνται όταν ένα όχημα απορρίπτεται ώστε να κατασκευάσουμε νέα. Η εταιρία διαθέτει περισσότερα από 40 έτη πείρας σε ιδέες και καινοτομίες στον τομέα αυτό και δεσμεύεται να επιτύχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον

Η Δημιουργία μιας Μελλοντικής Κοινωνίας σε Αρμονία με τη Φύση

Για να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε την συνύπαρξή μας με τη φύση, πρέπει να διαφυλάξουμε τα δάση μας και τα υπόλοιπα πλούσια οικοσυστήματα. Γι’αυτό η Toyota εκτελεί έργα – μικρά και μεγάλα – σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησής της, για την υποστήριξη του στόχου για τον “εμπλουτισμό των ζωών και των κοινοτήτων,” διοργανώνοντας αναδασώσεις και φυτεύσεις δένδρων, πράσινα αστικά περιβάλλοντα και άλλες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες τόσο στα εργοστάσιά της όσο και εκτός. Θα χρησιμοποιήσει τη γνώση που αποκόμισε ώστε να παίξει ενεργό ρόλο στην βελτίωση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και την δημιουργία επίγνωσης, ώστε να βοηθήσει να δομηθεί μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι ζουν σε αρμονία με τον φυσικό κόσμο.