724856

Προκειμένου να επιτευχθεί η γρηγορότερη επιτάχυνση ενός αυτοκινήτου είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πότε ακριβώς πρέπει να γίνει η αλλαγή ταχυτήτων. Η μέγιστη επιτάχυνση συμβαίνει όταν η ροπή του τροχού είναι όσο το δυνατό υψηλότερη και γι’αυτό οι αλλαγές των ταχυτήτων πρέπει να γίνονται όταν η ροπή του κινητήρα έχει πέσει αρκετά και η ταχύτητα που βρίσκεται επιλεγμένη στο κιβώτιο δεν προσφέρει κανένα πλεονέκτημα στη ροπή.

Σε πολλά αυτοκίνητα, αυτό συμβαίνει όταν ο κινητήρας φτάσει στα κόκκινα του ορίου περιστροφής του, αλλά στα αυτοκίνητα με πολλές ταχύτητες αλλά και με κοντές σχέσεις τα πράγματα είναι διαφορετικά. O Jason Fenske του Engineering Explained μας εξηγεί σε νέο video, πως προκειμένου να μπορεί κάποιος να προσδιορίσει πότε πρέπει να αλλάξει ταχύτητα θα πρέπει να γνωρίζει την καμπύλη ιπποδύναμης/ροπής του αυτοκινήτου του, τις σχέσεις μετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων, το όριο περιστροφής του κινητήρα, όπως επίσης και την τελική σχέση μετάδοσης του κιβωτίου.