Συνεχίζοντας την σειρά videos των top 5, η Porsche μας δείχνει σήμερα τις 5 τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν σε κάποιο αγωνιστικό της, και μετέπειτα πέρασαν στα αυτοκίνητα παραγωγής. Ο Walter Röhrl είναι ο “οικοδεσπότης” του video, και αναλύει κάθε μια τις τεχνολογίες. Enjoy!