Μετά την παράδοση του κέντρο πολιτισμού ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο ελληνικό δημόσιο, αυτό δώρισε στο ΕΚΑΒ 143 υπερσύγχρονα ασθενοφόρα. Την παράδοση τους ανέλαβε η ελληνική αντιπροσωπεία της Peugeot, με τα Boxer να διασκευαστούν κατάλληλα στην Πορτογαλία, από πιστοποιημένο διασκευαστή του εργοστασίου της γαλλικής εταιρίας, που εξασφαλίζει την ποιότητα που απαιτεί η εταιρία για τα οχήματά του.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 5 εταιρείες και η διαδικασία επιλογής ολοκληρώθηκε με την επικράτηση της Peugeot, με τα οχήματα να παραδοθούν στο ΕΚΑΒ πολύ σύντομα από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο όμιλος Συγγελίδη θέλοντας να συνεισφέρει στο κοινωνικό έργο του ιδρύματος, και ειδικότερα στην συγκεκριμένη δωρεά, παρέχει για τα δύο πρώτα χρόνια ζωής των οχημάτων, δωρεάν την προληπτική τους συντήρηση στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Peugeot στην επικράτεια.