Στο video αυτό θα δεις τον τρόπο λειτουργίας ενός boxer κινητήρα. Το “μοντέλο” δεν είναι κάποιος κανονικός κινητήρας, αλλά ένας 3D printed, με τον Jason Fenske του Engineering Explained να εξηγεί όλα τα υπόλοιπα.