Την ανάκληση 394 Mitsubishi ASX ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Η ανάκληση αφορά 246 ASX με ημερομηνία κατασκευής από 9 Ιανουαρίου 2015 έως 28 Ιουνίου 2016 μιας κια στα συγκεκριμένα αυτοκίνητα ενδέχεται τo ρελέ του εγκέφαλου της μηχανής να υπερθερμανθεί, με αποτέλεσμα την διακοπή της λειτουργίας του κινητήρα.

Επίσης ανακαλούνται επιπλέον 148 ASX με ημερομηνία κατασκευής από 23 Απριλίου 2015 έως 08 Ιανουαρίου 2016 μιας και σε αυτά ενδέχεται ο μηχανισμός κλειδώματος των θυρών μέσα στο μάνταλο της πόρτας να μην λειτουργεί σωστά σε υψηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να μην ασφαλίζει επαρκώς η πόρτα και να υπάρχει πιθανότητα να ανοίξει κατά την οδήγηση.

Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με τα συγκεκριμένα θέματα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία Mitsubishi για να γίνει αντικατάσταση των επηρεαζόμενων ανταλλακτικών σύμφωνα με τον κατασκευαστή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ στα τηλέφωνα 210 3483300 και 795 με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της, ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: info@saracakis.gr.