Την ανάκληση 4.882 μοντέλων της Subaru ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Η ανάκληση αφορά 4882 οχήματα, συγκεκριμένα Forester MY2009 – MY2012, Impreza MY2008 – MY2011 και Legacy MY2010 – MY2014, στα οποία ο εμπρόσθιος αερόσακος συνοδηγού μπορεί να διαρραγεί, προκαλώντας ενδεχομένως σοβαρό τραυματισμό στους επιβαίνοντες του οχήματος.

Μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Subaru της εταιρείας Πλειάδες Motors Α.Ε. για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης της εταιρείας στο τηλ. 210 6803390 από 09.00 – 17.00 καθημερινά.