Από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 8 προς Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 θα τεθούν σε ισχύ οι νέες τιμές διοδίων στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, ενώ την 1η Φεβρουαρίου θα τεθούν σε εφαρμογή οι νέες τιμές που αφορούν ηλεκτρονικά συνδρομητικά προγράμματα.

Ειδικά όσον αφορά στην απλή διέλευση των επιβατικών αυτοκινήτων, η τιμή του διοδίου διαμορφώνεται στα 13,50 ευρώ, από τα 13,30 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία «Γέφυρα» Α.Ε.:

Πρόκειται για την πρώτη τιμαριθμική αναπροσαρμογή διοδίων της γέφυρας από το 2011, η οποία υπήρξε αναγκαία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η οικονομική και δομική υγεία μίας εθνικής υποδομής ζωτικής σημασίας, μέσω της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων της παραχωρησιούχου εταιρείας έναντι των δανειστών του έργου, χωρίς επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της δομικής συντήρησής του, δεδομένου ότι η ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου εισέρχεται στο 15ο έτος λειτουργίας της, με τις σχετικές απαιτήσεις να γίνονται ακόμη πιο σημαντικές.

Αναλυτικά οι τιμές απλών διελεύσεων και εκπτωτικών προϊόντων ανά είδος και κατηγορία οχήματος διαμορφώνονται ως εξής:

Απλή διέλευση Προηγούμενες τιμές διοδίων Νέες τιμές διοδίων
Επιβατηγά Ι.Χ. 13,30 13,50
Επιβατηγά Ι.Χ. με κάρτα ΑμεΑ(χωρίς αύξηση) 5,00 5,00
Φορτηγά    
– 2 άξονες 20,00 20,30
– 3 άξονες 32,50 33,00
– 4 άξονες και άνω 41,50 42,00
– 5 άξονες και άνω 41,50 42,00
Λεωφορεία    
– έως 20 θέσεις 30,00 30,50
– από 20 έως 40 θέσεις 42,00 43,00
– άνω των 40 θέσεων 65,00 66,00
Μοτοσικλέτες (χωρίς αύξηση) 1,90 1,90
Κάρτες πολλαπλών διελεύσεων Προηγούμενες τιμές διοδίων Νέες τιμές διοδίων
Μοτοσικλέτες (10 διελεύσεις / χωρίς αύξηση) 12,00 12,00
Λεωφορεία άνω των 40 θέσεων / Λοιπά ΚΤΕΛ (10 διελεύσεις) 441,00 450,00
Κάρτα (Aller-Retour) μ’ επιστροφή για επιβατικά Ε.Ι.Χ. (κατηγορία 2 / χωρίς αύξηση)    
0-3 ώρες 13,60 13,60
3-4 ώρες 17,40 17,40
4-5 ώρες 21,70 21,70
Πάνω από 5 ώρες 26,60 27,00
Εισιτήριο μ’ επιστροφή για φορτηγά με 4 άξονες και άνω (κατηγορίες 5 & 6)    
0-36 ώρες 69,50 71,00
Πάνω από 36 ώρες 83,00 84,00

Την 1η Φεβρουαρίου 2019 θα τεθούν σε εφαρμογή οι νέες τιμές που αφορούν τα «Ηλεκτρονικά συνδρομητικά προγράμματα». Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές που θα εφαρμοσθούν είναι οι ακόλουθες:

Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για ΕΙΧ Προηγούμενες τιμές διοδίων Νέες τιμές διοδίων
1-5 διελεύσεις 10,60 10,60
5-10 διελεύσεις 6,55 6,55
11-15 διελεύσεις 5,03 5,03
Παραπάνω από 15 διελεύσεις 4,54 4,54
«Ειδική Κάρτα Υγείας» Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για καρκινοπαθείς / νεφροπαθείς (μόνο για ΕΙΧ / χωρίς αύξηση) Προηγούμενες τιμές διοδίων Νέες τιμές διοδίων
Όλες οι διελεύσεις 5,00 5,00
Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για Φορτηγά με 2 ή 3 άξονες Προηγούμενες τιμές διοδίων Νέες τιμές διοδίων
1-4 διελεύσεις 18,65 19,00
6-9 διελεύσεις 18,65 19,00
11-14 διελεύσεις 17,14 17,40
16-19 διελεύσεις 17,14 17,40
21-24 διελεύσεις 16,13 16,40
26-29 διελεύσεις 16,13 16,40
31-34 διελεύσεις 16,13 16,40
36-39 διελεύσεις 16,13 16,40
41-44 διελεύσεις 16,13 16,40
Παραπάνω από 45 διελεύσεις 16,13 16,40
5η, 10η, 15η, 20η, 25η, 30η, 35η, 40η και 45η διέλευση 1,00 1,00
Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για Φορτηγά με 4 και άνω άξονες Προηγούμενες τιμές διοδίων Νέες τιμές διοδίων
1-4 διελεύσεις 36,70 37,20
6-9 διελεύσεις 35,28 35,70
11-14 διελεύσεις 33,27 33,70
16-19 διελεύσεις 32,26 32,70
21-24 διελεύσεις 32,26 32,70
26-29 διελεύσεις 32,26 32,70
31-34 διελεύσεις 32,26 32,70
36-39 διελεύσεις 32,26 32,70
41-44 διελεύσεις 32,26 32,70
Παραπάνω από 45 διελεύσεις 32,26 32,70
5η, 10η, 15η, 20η, 25η, 30η, 35η, 40η και 45η διέλευση 1,00 1,00
Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για λεωφορεία έως και 20 θέσεων Προηγούμενες τιμές διοδίων Νέες τιμές διοδίων
1-5 διελεύσεις 30,00 30,50
6-10 διελεύσεις 28,50 29,00
11-15 διελεύσεις 27,75 28,20
Παραπάνω από 15 διελεύσεις 27,00 27,50
Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για λεωφορεία από 21 έως και 40 θέσεων Προηγούμενες τιμές διοδίων Νέες τιμές διοδίων
1-5 διελεύσεις 42,00 43,00
6-10 διελεύσεις 39,90 40,80
11-15 διελεύσεις 38,85 39,80
Παραπάνω από 15 διελεύσεις 37,80 38,70
Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για λεωφορεία 41 θέσεων και άνω Προηγούμενες τιμές διοδίων Νέες τιμές διοδίων
1-5 διελεύσεις 65,00 66,00
6-10 διελεύσεις 61,75 62,70
11-15 διελεύσεις 60,13 61,00
Παραπάνω από 15 διελεύσεις 58,50 59,40
Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για λεωφορεία ΚΤΕΛ νομού Αιτωλοακαρνανίας Προηγούμενες τιμές διοδίων Νέες τιμές διοδίων
Όλες οι διελεύσεις 31,80 32,30
Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για λεωφορεία ΚΤΕΛ λοιπών νομών Προηγούμενες τιμές διοδίων Νέες τιμές διοδίων
Όλες οι διελεύσεις 44,10 45,00