Η Ford, η GM, η Toyota και η SAE International ανακοίνωσαν την δημιουργία μιας νέας κοινοπραξίας, την Automated Vehicle Safety Consortium.

Μέσω αυτής, οι εταιρίες θα συνεργαστούν για την κατάρτιση προτύπων ασφαλείας για τα αυτόνομα αυτοκίνητα, πρότυπα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην δημιουργία κανονισμών και νόμων από τα κράτη.

Παράλληλα, οι εταιρίες θα εργαστούν στην ασφαλή προώθηση των δοκιμών και στην ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων επιπέδου 4 και 5.

Παρότι η κοινοπραξία θα εστιάσει σε μεγάλο βαθμό στα πρότυπα και στην ασφάλεια, θα προσπαθήσει επίσης να βελτιώσει την αποδοχή του κοινού και την εμπιστοσύνη αυτού στα αυτόνομα οχήματα, μιας και πρόσφατη έρευνα έδειξε πως το 71% των ανθρώπων δηλώνουν πως δεν θα έμπαιναν μέσα σε ένα πλήρως αυτόνομο όχημα.