Η Κίνα θέλει μέχρι το 2035 το 60% των συνολικών πωλήσεων νέων αυτοκινήτων να είναι ηλεκτρικά, στόχος αρκετά υψηλός αλλά μπορεί να επιτευχθεί, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη της χώρας.

Σήμερα το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 5%, αλλά δεδομένου πως η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, το γεγονός πως δίνει ολοένα περισσότερα κίνητρα για την αγορά τους (επιδοτήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις, κτλ), ενώ αυξάνει συνεχώς τους σταθμούς φόρτισης σε όλη την επικράτεια, ευελπιστεί πως θα πιάσει τον υψηλό στόχο που έχει θέσει.