Ανακαλούνται 141 Mercedes Sprinter στην Ελλάδα, παραγωγής ετών 2018 και 2019, στα οποία διαπιστώθηκε ότι ο έλεγχος της βιδωτής σύνδεσης της επάνω κλειδαριάς του καπό κινητήρα δεν είχε τεκμηριωθεί με αξιόπιστο τρόπο.

Εάν η βιδωτή σύνδεση δεν έχει πραγματοποιηθεί σωστά, ενδέχεται, ανάλογα με την ταχύτητα, την κατάσταση του οχήματος και το φορτίο, να ανοίξει το καπό του κινητήρα κατά την οδήγηση. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz, προκειμένου να ελεγχθεί η βιδωτή σύνδεση της κλειδαριάς του καπό κινητήρα και, εάν χρειαστεί, να συσφιχθεί σωστά, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης στα τηλέφωνα 800 97777777 ή 211 2111597.