Περιβαλλοντικό τέλος που μπορεί να φθάνει έως τα 4.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν όσοι θα εισάγουν Euro5 και Euro4 αυτοκίνητα. Αυτό αποφάσισε το υπουργείο Περιβάλλοντος προκειμένου να αποθαρρύνει την εισαγωγή παλιών οχημάτων (τόσο επιβατικών, όσο και επαγγελματικών, αλλά και μεταχειρισμένων φορτηγών), προκειμένου να περιορίσει την ατμοσφαιρική μόλυνση που προκαλούν τα ρυπογόνα οχήματα.

Συγκεκριμένα, στο σχέδιο νόμου που αφορά τα κίνητρα για την απόκτηση ηλεκτροκίνητων οχημάτων, περιλαμβάνεται μια διάταξη για την επιβολή περιβαλλοντικού τέλους έως και 4.000 ευρώ στα εισαγόμενα Euro5 και Euro4 μεταχειρισμένα, ενώ παράλληλα απαγορεύει την εισαγωγή των Euro3, Euro2, Euro1 και Euro0 αυτοκινήτων.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος εξετάζει να μην επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος στα Euro6 αυτοκίνητα, λόγω των χαμηλών εκπομπών ρύπων τους. Στα Euro5 θα επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος ύψους 2.000 ευρώ και στα Euro4 τέλος 4.000 ευρώ.

Το Περιβαλλοντικό τέλος αποφασίστηκε εξαιτίας του εξαιρετικά χαμηλού κόστους εκτελωνισμού στα παλαιά εισαγόμενα μεταχειρισμένα, το οποίο δεν μπορεί να αυξηθεί λόγω ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Το περιβαλλοντικό τέλος αλλά και η απαγόρευση εισαγωγής παλαιών μεταχειρισμένων οχημάτων θα έχει διάρκεια ενός χρόνου, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού μια τέτοια ενέργεια ενδέχεται να χαρακτηριστεί αντικοινοτική και να υπάρξουν κυρώσεις, με την Ελλάδα να έρχεται αντιμέτωπη με την επιβολή προστίμων πολλών εκατ. ευρώ.