Η BMW βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τα συνδικάτα των εργαζομένων της, προκειμένου να παράσχει περισσότερα κίνητρα στους εργαζομένους της για να τους πείσει να φύγουν από την εταιρία, βοηθώντας την αυτοκινητοβιομηχανία να μειώσει κατά 5.000 τις θέσεις εργασίας της.

Η BMW, σύμφωνα με τον οικονομικό της διευθυντή, Nicolas Peter, δεν μπορεί να επιτύχει τον στόχο μείωσης των θέσεων εργασίας, μόνο με τα υπάρχοντα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν την τοποθέτηση υπαλλήλων σε άδεια άνευ αποδοχών και τη μείωση των ωρών εργασίας για αυτούς με μικρότερες συμβάσεις. Ανάμεσα στα κίνητρα που εξετάζονται είναι πακέτα πρόωρης συνταξιοδότησης.

Κάθε χρόνο περίπου 5.000 υπάλληλοι της BMW αποχωρούν, παραιτούνται ή βγαίνουν στη σύνταξη, αλλά η αβεβαιότητα που προκαλείται από την πανδημία του κορωνοϊού, οδηγεί πολλούς να αναβάλουν τα σχέδιά τους να βγουν στη σύνταξη, να αναζητήσουν άλλες θέσεις εργασίας ή να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.