Η Mercedes-Benz ανακαλεί 260 X-Class στην Ελλάδα, παραγωγής ετών 2017 έως 2020, στα οποία διαπιστώθηκε ότι στις οδηγίες χρήσης δεν αναγράφονται σωστά οι μέγιστες τιμές φορτίου οροφής. Το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο οροφής κατά την κίνηση του οχήματος είναι μικρότερο από αυτό κατά τη στάση του, π.χ. σε περίπτωση χρήσης μιας σκηνής οροφής.

Εάν ξεπεραστεί το μέγιστο φορτίο οροφής κατά την κίνηση του οχήματος ενδέχεται να επηρεαστεί η σωστή λειτουργία του συστήματος ESP. Σε περίπτωση ατυχήματος θα μπορούσε να μετατοπιστεί το φορτίο που είναι στερεωμένο στην οροφή, να σπάσει η τέντα και να πέσει το φορτίο οροφής, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποκλειστεί αυξημένος κίνδυνος τραυματισμού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz, προκειμένου να γίνει αντικατάσταση των έντυπων οδηγιών χρήσης και επικαιροποίηση των ψηφιακών οδηγιών χρήσης στο σύστημα Infotainment, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης στα τηλέφωνα 00800 97777777 ή 0030 2112111597.