Με την τεχνολογία ανάφλεξης με προθάλαμο καύσης να αυξάνει τη δημοτικότητα της, λόγω των πλεονεκτημάτων που εμφανίζει σε επιδόσεις και απόδοσης, η Mahle Powertrain μας παρουσιάζει το νέο σύστημα ανάφλεξης με τζετ (Mahle Jet Ignition, MJI), το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί σε υφιστάμενους κινητήρες μαζικής παραγωγής.

Το συγκεκριμένο σύστημα βελτιώνει τους κινητήρες χωρίς να χρειάζεται δεύτερη πηγή ανάφλεξης. Το πρωτοείδαμε στον Nettuno κινητήρα της νέας Maserati MC20, και η “turbulent jet” ανάφλεξη είναι μια τεχνολογία που η γερμανική Mahle χρησιμοποίησε για πρώτη φορά στα μονοθέσια της Ferrari στην Formula 1. Η Mahle εξελίσσει αυτό το σύστημα για πάνω από δέκα χρόνια, και αυτό αντικαθιστά το “παραδοσιακό” μπουζί με ένα module, το οποίο περιλαμβάνει στο εσωτερικό του ένα μικρό μπεκ άμεσου ψεκασμού και ένα μπουζί.

Στην άκρη του module βρίσκεται ένας “προθάλαμος” καύσης, ο οποίος αντιστοιχεί στο 2-5% της συνολικής ενέργειας του θαλάμου καύσης. Το σύστημα αυτό παρέχει μία μικρή ποσότητα επιπλέον καυσίμου, η οποία αναφλέγεται αρχικά στον προθάλαμο και έπειτα στον θάλαμο καύσης, όταν αυτός λειτουργεί σε συνθήκες φτωχού μείγματος.

Το σύστημα turbulent jet ignition δίνει τη δυνατότητα στον κινητήρα να λειτουργεί με αρκετά πιο φτωχό μείγμα, χωρίς όμως να δημιουργείται το φαινόμενο της προανάφλεξης και κρουστικής καύσης (πειράκια). Σαν αποτέλεσμα έχουμε σημαντική μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, των εκπομπών ρύπων, όπως τα οξείδια του αζώτου και τα σωματίδια.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών της, το σύστημα επέτρεπε έως και 10% μείωση της κατανάλωσης καυσίμου χάρη στην προκύπτουσα υψηλότερη συμπίεση. Η Mahle Powertrain εργάζεται αυτό το διάστημα στην ανάπτυξη ενός κινητήρα επίδειξης για να αναδείξει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε εφαρμογές μεταξύ 80 kW (107 ίππων) και 120 kW (161 ίππων).