Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, με ανακοίνωσή του ζητά επιπλέον 45 ημέρες από την ισχύουσα παράταση των 45 ημερών για την έκδοση δελτίων από τα ΚΤΕΟ τα οποία λήγουν στο τέλος του μήνα, τονίζοντας ότι έως το τέλος του έτους αναμένεται να υπάρξει μεγάλη κίνηση και συνωστισμός.

Ο Π.Σ.ΙΚΤΕΟ, με αίτημά του προς το υπουργείο Μεταφορών, επισημαίνει την αναγκαιότητα επέκτασης του χρονικού διαστήματος παρατάσεως όλων των δελτίων ΚΤΕΟ οχημάτων ΙΧΕ-ΜΟΤΟ-ΤΑΧΙ και λοιπών κατηγοριών που λήγουν εν μέσω αναστολής λειτουργίας των ΚΤΕΟ έως τις 30/11/2020, για διάστημα 90 και όχι 45 ημερών.

Επίσης τονίζει την αναγκαιότητα να υπάρξει μέριμνα, ώστε σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία να εκδοθεί ΚΥΑ, που θα προβλέπει την κατ’ εξαίρεση παράταση του χρόνου χορήγησης αδειών στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων, κατά εύλογο χρονικό διάστημα μέσα στο 2021.

1

Αντίστοιχα, συστήνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους οδηγούς να σπεύσουν να κλείσουν έγκαιρα το ραντεβού τους στο ΚΤΕΟ, ώστε να αποφευχθούν σκηνές συνωστισμού και να εξυπηρετηθούν ομαλά δίχως καθυστερήσεις. Διαφορετικά υπάρχει ενδεχόμενο να μην δύναται να εξυπηρετηθούν και εξ’ αυτού του λόγου να καταλήξουν εκπρόθεσμοι και αντιμέτωποι με προβλεπόμενα χρηματικά πρόστιμα εκπροθέσμου ελέγχου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τεχνικών ελέγχων του ΥΜΕ και τον υπολογιζόμενο στόλο οχημάτων με υποχρέωση τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), υπολογίζεται ότι αναμένεται να διενεργηθούν συνολικά πάνω από 450.000 τεχνικοί έλεγχοι. Μεταβολή που ισοδυναμεί με αύξηση κατά 85% περίπου, συγκριτικά με την ίδια περίοδο των προηγούμενων ετών, όπου δεν εφαρμόζονταν έκτακτα μέτρα πρόληψης εξάπλωσης του covid19.

2Αναλυτικά

162.126 Αναμενόμενοι έλεγχοι ΚΤΕΟ περιόδου Νοεμβρίου 2018 – κατηγορίες ΙΧΕ-ΜΟΤΟ-ΤΑΧΙ που θα επανελέγχονταν εμπρόθεσμα με την συμπλήρωση 2ετίας εντός Νοεμβρίου 2020
45.215 226.078 Αναμενόμενοι έλεγχοι ΚΕΚ περιόδου Νοεμβρίου 2020 – εκτιμώμενη συμμετοχή στατιστικά στο 20%
207.341 Σύνολο αναμενόμενων τεχνικών ελέγχων τρέχουσας περιόδου Νοεμβρίου 2020 – Σε αναστολή έως 30/11/2020
190.715 Αναμενόμενοι έλεγχοι ΚΤΕΟ περιόδου Δεκεμβρίου 2018 κατηγορίες ΙΧΕ-ΜΟΤΟ-ΤΑΧΙ που επανελέγχονται εμπρόθεσμα με την συμπλήρωση 2ετίας εντός Δεκεμβρίου 2020
13.047 Τεχνικοί έλεγχοι Βαρέων Οχημάτων περιόδου Δεκεμβρίου 2019 που επανελέγχονται εμπρόθεσμα με την συμπλήρωση 1 έτους, εντός Δεκεμβρίου 2020
42.320 211.603 Αναμενόμενοι έλεγχοι ΚΕΚ Δεκεμβρίου 2020 – εκτιμώμενη συμμετοχή στατιστικά στο 20%
245.542 Σύνολο αναμενόμενων τεχνικών ελέγχων κανονικής περιόδου Δεκεμβρίου 2020
452.883 Γενικό σύνολο αναμενόμενων ελέγχων (Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020). Ισοδυναμεί με αύξηση ελέγχων περιόδου κατά 85% περίπου συγκριτικά με αντίστοιχη κανονικό περίοδο. Δεν έχουν ληφθεί υπόψη και άλλοι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι που θα πρέπει να διενεργηθούν όπως: οι αρχικοί έλεγχοι οχημάτων πρώτης 4ετίας, οι έλεγχοι ανάριθμων εισαγόμενων οχημάτων, ειδικοί έλεγχοι για διασκευές LPG , ΚΕΚ οχημάτων πρώτης τετραετίας κ.λ.π.