536 Μ3 και 3-Series που κατασκευάστηκαν μεταξύ 4 Σεπτεμβρίου 2020 και 19 Μαρτίου 2021 ανακαλεί η BMW σε όλο τον κόσμο, επειδή η πορπή της ζώνης ασφαλείας μπορεί να μην έχει τοποθετηθεί σωστά, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα συγκράτησης της ζώνης ασφαλείας, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση ατυχήματος.

Επιπλέον, η BMW ανακαλεί 96 M2 και 2-Series παραγωγής μεταξύ 23 Μαρτίου και 1ης Απριλίου 2021, επειδή οι ενισχυτικές πλάκες που είναι προσαρτημένες στην οροφή μπορεί να έχουν κολληθεί ελάχιστα κατά τη διαδικασία κατασκευής.

Σε περίπτωση που ο αερόσακος κεφαλής αναπτυχθεί, οι πλάκες θα μπορούσαν να αποσπαστούν από την οροφή και να αυξήσουν τον κίνδυνο τραυματισμού των επιβατών του οχήματος.