Η Peugoet ανακοίνωσε πως ανακαλεί 10.695 μοντέλα των 508, Rifter και Partner που κατασκευάστηκαν μεταξύ 8 Νοεμβρίου 2017 και 29 Ιανουαρίου 2021.

Αιτία της ανάκλησης είναι πως λόγω προβληματικής καλωδίωσης και προβληματικού λογισμικού, ενδέχεται να υπάρξει διαρροή καυσίμου, που αυξάνει τον κίνδυνο να προκληθεί πυρκαγιά.