Κατά τον Δεκέμβριο 2021, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, σημειώθηκαν 588 τροχαία ατυχήματα με 676 παθόντες και ειδικότερα:

  • 13 θανατηφόρα με 14 νεκρούς
  • 13 σοβαρά με 16 σοβαρά τραυματίες
  • 562 ελαφρά με 646 ελαφρά τραυματίες

Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

1

Το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, βεβαιώθηκαν 17.384 παραβάσεις από τις οποίες 629 σε βαθμό πλημμελήματος.

2Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

  • 400 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 60 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος
  • 1.919 παραβάσεις ορίου ταχύτητας
  • 199 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
  • 329 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου
  • 509 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας
  • 238 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους
  • 47 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς

Στην ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σημειώνει πως η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.