80 ιδιοκτήτες Ferrari Monza SP1 και SP2 βρέθηκαν σε ένα event στην πίστα του Fiorano, αλλά ένα ξαφνικό μπουρίνι, είχε ως αποτέλεσμα τα σπάνια αυτοκίνητα που δεν έχουν οροφή να γεμίσουν νερό στο εσωτερικό τους.

Δεν είναι σαφές εάν τα προβλήματα υπέστησαν ζημιές από το νερό, αλλά το εσωτερικό τους δεν είναι σχεδιασμένο για να αντέχει στο νερό.