Η Hyundai προχώρησε στην ανάκληση 418.558 iX35, Santa Fe και Kona για δύο διαφορετικά προβλήματα. Τα 291.087 iX35 και τα 91.900 Santa Fe, παραγωγής μεταξύ 5 Ιουνίου 2013 και 25 Ιουνίου 2015 τα πρώτα και μεταξύ 5 Μαρτίου 2015 και 12 Φεβρουαρίου 2018 τα δεύτερα, ανακαλούνται επειδή η μονάδα του συστήματος ABS μπορεί να βραχυκυκλώσει και να προκαλέσει ακόμη και πυρκαγιά στον χώρο του κινητήρα.

Τα 35.571 Kona που ανακαλούνται έχουν κατασκευαστεί μεταξύ 29 Μαρτίου 2018 και 8 Οκτωβρίου 2021 και αιτία της ανάκλησης είναι το γεγονός πως το χάρτινο φίλτρο καυσίμου μπορεί να διαλυθεί και να εισρεύσει μέσα στην αντλία καυσίμου υψηλής πίεσης, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή λειτουργίας του κινητήρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.