Στις 11 Μαΐου ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις επιδότησης της δράσης “Φορτίζω Παντού” που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στόχο έχει την εγκατάσταση και λειτουργία τουλάχιστον 8.000 δημοσίων προσβάσιμων φορτιστών για ηλεκτρικά οχήματα.

Μέσω του προγράμματος θα επιδοτηθούν έως και σε ποσοστό 70% ιδιωτικοί φορείς μεταξύ των οποίων πρατήρια καυσίμων, σούπερ μάρκετ ή εμπορικά κέντρα ώστε να εγκαταστήσουν σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Η δαπάνη του προγράμματος για τα έτη 2022 – 2024 ανέρχεται σε 79.790.000 ευρώ και για το τρέχον έτος ανέρχεται σε 15.958.000 ευρώ.

1Τι προβλέπει το πρόγραμμα Φορτίζω Παντού

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του προγράμματος, αντικείμενο είναι η παροχή οικονομικών κινήτρων για την προμήθεια και εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο, που τροφοδοτούνται από ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από Α.Π.Ε., σε βασικές αστικές και περιαστικές τοποθεσίες και σημεία ενδιαφέροντος (όπως αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, λιμένες και χώρους στάθμευσης), με σκοπό την ανάπτυξη της σχετικής αγοράς.

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 11 Μαΐου στην πλατφόρμα https://fortizopantou.gov.gr μέσω της οποίας θα γίνεται και η διενέργεια των ελέγχων και η παρακολούθηση υλοποίησης των έργων, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για κάθε πληροφορία σχετικά με τη δράση.

Το πρόγραμμα προβλέπει και δειγματοληπτικό έλεγχο για την εξακρίβωση της ακρίβειας των στοιχείων που αναγράφονται στα αντίγραφα εγγράφων που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, σε τουλάχιστον 5% των αντιγράφων που υποβλήθηκαν.

2Πού μπορούν να τοποθετηθούν οι δημόσιοι φορτιστές

Οι επιλέξιμοι για λήψη ενίσχυσης σταθμοί φόρτισης Η/Ο διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, βάσει του χώρου εγκατάστασής τους, ως εξής:

  • Στους δημοσίως προσβάσιμους σταθμούς φόρτισης Η/Ο σε χώρους αρμοδιότητας των δήμων που περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
  • και στους δημοσίως προσβάσιμους σταθμούς φόρτισης Η/Ο εκτός Σ.Φ.Η.Ο.

Η δεύτερη κατηγορία διαχωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες σε όσους βρίσκονται σε αυτοκινητοδρόμους ή γενικότερα επί των αξόνων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και συγκεκριμένα σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους στάσης ή στάθμευσης κατά μήκος της οδού, εντός λιμενικής ζώνης, εντός αερολιμένα, εντός σιδηροδρομικού σταθμού και σε δημοσίως προσβάσιμους σταθμούς φόρτισης σε άλλους χώρους.

3Οι χώροι αυτοί μπορούν να είναι:

  • υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας
  • υφιστάμενοι ή υπό αδειοδότηση ή υπό παραχώρηση χώροι στάσης και στάθμευσης εντός ζώνης τουριστικών λιμένων
  • υφιστάμενοι ή υπό αδειοδότηση στεγασμένοι και υπαίθριοι σταθμοί οχημάτων
  • υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση συνεργεία συντήρησης και επισκευής οχημάτων
  • δημόσια ή ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)
  • χώροι στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων με δημόσια πρόσβαση

Οι αιτήσεις υπαγωγής στη δράση υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης της δράσης (https://fortizopantou. gov.gr). Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός είναι συγκεκριμένος ανά Περιφέρεια και ανά κατηγορία, οι αιτήσεις υπάγονται στη βάση άμεσης αξιολόγησης κατά χρονική προτεραιότητα (first come – first served), και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων.

4Η πορεία της ηλεκτροκίνησης και τα “αγκάθια”

Γεγονός είναι, πάντως, ότι η εγκατάσταση φορτιστών σε αυτοκινητοδρόμους και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, κυρίως για λόγους ασφαλείας. Στο πλαίσιο του Φόρουμ των Δελφών, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Ξιφαράς είχε επαναλάβει πως:

Υπάρχει το θέμα διασφάλισης της απαραίτητης ασφάλειας και για αυτό δεν έχουν εγκατασταθεί σταθμοί σε μεγάλα κομμάτια των εθνικών οδικών οδών, όπως η Εγνατία Οδός, καθώς εκεί δεν υπάρχουν ΣΕΑ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί, είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες στην Ευρώπη.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι στα εθνικά δίκτυα της Ελλάδας η ευρωπαϊκή υποχρέωση για σταθμούς φόρτισης ανά 60 χιλιόμετρα καλύπτεται στο 65% των δικτύων.

5

Από την πλευρά της η Αλεξάνδρα Σδούκου, Γενική Γραμματέας Ενέργειας & Ορυκτών Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προαναγγέλλοντας την έναρξη του προγράμματος “Φορτίζω Παντού”, είχε επισημάνει ότι το πρόγραμμα “Κινούμαι Hλεκτρικά” προχωράει με ικανοποιητικούς ρυθμούς.

Σε αυτή τη δεύτερη φάση του προγράμματος, δηλαδή στο πρώτο 8μηνο, έχουμε λάβει τόσες χιλιάδες αιτήσεις για ηλεκτρικά οχήματα (περίπου 17.000), όσες ήταν συνολικά οι αντίστοιχες αιτήσεις σε όλο το προηγούμενο πρόγραμμα που διήρκησε, 18 μήνες.

Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πάνω από 30% των αιτήσεων αφορούν ηλεκτρικά οχήματα, περίπου 32% κατευθύνεται στη “μικρο-κινητικότητα” δηλαδή σε δίκυκλα και τρίκυκλα, ενώ το 36% αφορά σε ηλεκτρικά ποδήλατα.

Η Σδούκου ανέφερε επίσης, ότι τον προηγούμενο μήνα το 11% των οχημάτων που ταξινομήθηκαν ήταν ηλεκτρικά.

Ένα άλλο ζήτημα που θα πρέπει να λυθεί είναι και αυτό της φέρουσας ικανότητας του ηλεκτρικού δικτύου, καθώς λόγω προβλημάτων στο δίκτυο δεν είναι πάντα εφικτή η εγκατάσταση φορτιστών και κυρίως ταχυφορτιστών.

Ωστόσο ο Τάσος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ διαβεβαίωσε ότι:

Δεν τίθεται κανένα θέμα επάρκειας του δικτύου διανομής, ούτε για τους νέους στόχους ούτε για μελλοντικούς αυξημένους στόχους. Οι σχετικές αρχικές επενδύσεις του ΔΕΔΔΗΕ ήταν 150 εκ. ευρώ και πλέον ανέρχονται σε 300 – 400 εκατ. ευρώ.

Με τις επενδύσεις μας θα προσθέσουμε στην Αττική 1,0-1,2 GW καλύπτοντας οποιαδήποτε ανάγκη της περιοχής» είπε συμπληρώνοντας πως 1,5 εκατομμύριο συνδέσεις είναι ήδη διαθέσιμες για φορτιστές.