Σε άλλους κλέβουν τα αμάξια… αυτουνού του κλέψανε το δρόμο…